آینه جادو

"عالم از دریچه نگاه یک دانش جو"

آینه جادو

"عالم از دریچه نگاه یک دانش جو"

بسم الله

روزی که وارد رشته ی مهندسی می شدم تمامی رویاهایم که اتفاقا همه شان مهندسی بودند مدام روی این ابرهای کارتونی بالای سرم نقش می بست و همیشه خودم رو در قامت یک مهندس در حال خدمت به این نظام و کشور می دیدم. تا روزی که اتفاقی که نباید، برایم افتاد و مسحور یک پرده ی سفید شدم. این جا بود که فهمیدم قله هایی که توسط این انقلاب فتح نشده قله های مهندسی نیست. این بار رویاهایم را نه در ابرهای بالای سرم بلکه روی پرده ی سفید یکدستی می دیدم به نام "آینه جادو"

لوگو